hợp tác du lịch

Cập nhập tin tức hợp tác du lịch

Việt - Nga ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch

Tổng cục du lịch Việt Nam cùng các đơn vị đã tổ chức Hội nghị  để tạo diễn đàn cho các bên trao đổi, thỏa thuận hợp tác đi đến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Nga.