hợp tác với VinHMS

Cập nhập tin tức hợp tác với VinHMS

Cái bắt tay của MIFI với các “ông lớn” trong chuyển đổi số

Từ đầu năm 2022 đến nay, chạy theo “dòng chảy” chuyển đổi số quốc gia, hóa đơn điện tử an toàn MIFI đã thực hiện hàng loạt cái bắt tay với những “ông lớn” để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.