Hợp tác xã kiểu mới

Cập nhập tin tức Hợp tác xã kiểu mới

Lo lắng của ông Võ Kim Cự trên cương vị mới

Ông Võ Kim Cự chia sẻ về kinh tế hợp tác trong buổi ra mắt Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đưa 1.000 kỹ sư trẻ về làm giám đốc HTX nông nghiệp

MTTQ VN cùng Liên minh Hợp tác xã (HTX) VN tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng.