house

Cập nhập tin tức house

Gaming House – mô hình luyện tập eSport chuyên nghiệp

Đối với các đội eSport chuyên nghiệp, gaming house là tổng hành dinh cũng là nhà của tất cả các thành viên trong đội theo đúng tiêu chí “ăn game, ngủ game, luyện game”.