HPE & Red Hat

Cập nhập tin tức HPE & Red Hat

Hiện đại hóa Trung tâm Dữ liệu với HPE & Red Hat

HPE và Red Hat cùng nhau hợp tác mang tới các giải pháp IT đổi mới cho doanh nghiệp, cung cấp động lực cho hàng nghìn dự án chuyển đổi số thành công trên khắp thế giới.