HQ-9

Cập nhập tin tức HQ-9

TQ rút tên lửa HQ-9 khỏi đảo Phú Lâm

Hình ảnh chụp từ vệ tinh hôm 10/7 cho thấy hệ thống tên lửa HQ-9 của Trung Quốc đã được rút khỏi đảo Phú Lâm của Việt Nam.

Đa phần người trên đảo Phú Lâm là lính TQ

Trong số 4 người trên đảo Phú Lâm thì có 3 quân nhân và 1 dân thường, nhưng không nói rõ tổng số người đóng trên đảo.

Đưa tên lửa ra đảo Phú Lâm: TQ âm mưu gì?

Đây là bước leo thang quân sự hoá mạnh mẽ nhất từ trước tới nay và có khả năng gia tăng bất ổn tại khu vực.