huấn luyện viên DX

Cập nhập tin tức huấn luyện viên DX

CMC Telecom là “huấn luyện viên DX” trong chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Chính phủ

Ngày 26/3 vừa qua, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (Chương trình SMEdx) đã được Bộ TT&TT ra quyết định phê duyệt.