Hưng Thắng

Cập nhập tin tức Hưng Thắng

Chuyển hiệu trưởng bị kỷ luật cảnh cáo lên phòng giáo dục

Vị hiệu trưởng Trường mần non Hưng Thắng (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị kỷ luật cảnh cáo vì lạm thu các khoản trái quy định, vừa được chuyển lên công tác tại phòng giáo dục.

Cả trăm phụ huynh cho trẻ nghỉ học vì hiệu trưởng chưa bị kỷ luật

Cả trăm phụ huynh học sinh mầm non không đưa con tới lớp vì cô hiệu trưởng sai phạm nhưng chưa bị kỷ luật.