Đồng loạt nhiều tài khoản Facebook đang nhận được thông báo yêu cầu bật tính năng được gọi là Facebook Protect, đi kèm với đó là thời hạn thực hiện. Thực tế Facebook Protect là cơ chế bắt buộc người dùng đăng ký lớp bảo mật thứ hai, vốn trước đây là một tùy chọn.

Trong số đó, cách thức bảo mật 2 lớp thông dụng nhất vẫn là nhận mã OTP qua tin nhắn SMS. Hiện nay để tăng cường mức độ an toàn, số điện thoại người dùng đăng ký để nhận SMS OTP sẽ không thể được dùng để đặt lại mật khẩu.

Facebook sẽ đặt ra thời hạn 15 ngày để bật Facebook Protect. Sau thời hạn này người dùng sẽ bị khóa tài khoản cho tới khi hoàn thành đăng ký tham gia. Nếu cần hãy tham khảo qua các bước kích hoạt Facebook Protect với lựa chọn nhận SMS.

Cách cài đặt Facebook Protect bằng số điện thoại

Khi Facebook gửi thông báo mời tham gia Facebook Protect, hãy làm theo các bước hướng dẫn. Sau đó, người dùng đánh dấu lựa chọn "Tin nhắn văn bản (SMS)".

{keywords}
Khi Facebook gửi thông báo mời tham gia Facebook Protect, hãy bấm "Turn on Facebook Protect".

 

{keywords}
Hãy làm theo các bước hướng dẫn, bấm "Tiếp".

 

{keywords}
Facebook sẽ kiểm tra trạng thái bảo mật của tài khoản. Nếu chưa kích hoạt bảo mật 2 lớp, hãy bấm "Khắc phục ngay" để bật.

 

{keywords}
Người dùng đánh dấu lựa chọn "Tin nhắn văn bản (SMS)", rồi bấm "Tiếp tục".

Để hoàn tất, người dùng đăng ký số điện thoại nhận SMS và nhập mã OTP xác thực đầu tiên gửi về.

{keywords}
Người dùng đăng ký số điện thoại nhận SMS.

 

{keywords}
Nhập mã OTP xác thực đầu tiên gửi về.

 

{keywords}
Bấm nút "Xong" để hoàn tất.

Anh Hào

Hướng dẫn tắt tự phát video trên Facebook tất cả nền tảng

Hướng dẫn tắt tự phát video trên Facebook tất cả nền tảng

Người dùng có thể tắt tự động phát video trên Facebook đối với tất cả các nền tảng PC, iPhone, hay điện thoại Android, để tránh gặp phiền toái.