Universal Control là tính năng được nhiều người chờ đón trên iOS/iPadOS 15.4 và macOS Montery 12.3, và đã được triển khai rộng rãi khi các phiên bản hệ điều hành đó chính thức xuất hiện. Với Universal Control, người dùng có thể dùng một bàn phím, con chuột, hay bàn di chuột cảm ứng để điều khiển nhiều thiết bị "Táo" đặt cạnh nhau.

Nếu cần, người dùng có thể tham khảo hướng dẫn mới nhất về cách bật tắt Universal Control trên máy Mac. Mặc định nếu máy Mac đã nâng cấp lên macOS 12.3, thiết bị có thể kết nối Universal Control với máy Mac khác tương tự, hoặc với iPad đã lên iPadOS 15.4. Mặc dù kết nối tự động thuận tiện, tính năng này vẫn có thể được bật tắt thủ công hoặc thiết lập chế độ cụ thể.

Một số điều kiện của Universal Control bao gồm việc các máy phải đăng nhập cùng tài khoản iCloud, với cơ chế bảo mật 2 lớp; Bluetooth, WiFi, và Handoff cũng đều phải bật lên; đồng thời qua kết nối USB, máy Mac phải được iPad tin tưởng. Khoảng cách tối đa giữa các máy để kết nối Universal Control là khoảng gần 10 mét (xem danh sách thiết bị tương thích ở đây). 

Cách bật tắt Universal Control

Để bật tắt Universal Control, người dùng bấm biểu tượng quả táo trên góc trái máy Mac rồi vào mục System Preferences => Displays.

{keywords}
Người dùng bấm biểu tượng quả táo trên góc trái máy Mac.

 

{keywords}
Vào mục System Preferences.

 

{keywords}
Chọn Displays.

Vào mục Universal Control, người dùng sẽ có một số lựa chọn:

"Allow your cursor and keyboard to move between any nearby Mac or iPad": Đây là lựa chọn chính để bật hoặc tắt Universal Control trên macOS Montery 12.3; mặc định được bật.

"Push through the edge of a display to connect to a nearby Mac or iPad": Lựa chọn này cũng mặc định được bật, hỗ trợ kết nối Universal Control khi người dùng đẩy con chuột vượt giới hạn màn hình về phía máy bên cạnh.

"Automatically reconnect to any nearby Mac or iPad": Lựa chọn này hỗ trợ tự động kết nối Universal Control với máy quen thuộc mà không phải đẩy chuột sang.

{keywords}
Vào mục Universal Control.

 

{keywords}
"Allow your cursor and keyboard to move between any nearby Mac or iPad" là lựa chọn chính để bật hoặc tắt Universal Control trên macOS Montery 12.3

Trên iPad, trong mục Settings => General => AirPlay & Handoff, lựa chọn "Cursor and Keyboard" là để bật hoặc tắt Universal Control.

Anh Hào

Hướng dẫn đổi chỗ kết nối Universal Control không cần bê máy

Hướng dẫn đổi chỗ kết nối Universal Control không cần bê máy

Nhiều người chưa biết rằng có thể đổi vị trí tương quan giữa các máy kết nối Universal Control mà không cần phải di chuyển máy trong không gian thực tế.