Một trong những điểm mới nổi bật nhất của Android 12 là giao diện Material You. Trong đó, màu chủ đạo của giao diện điện thoại có thể thay đổi một cách thống nhất theo màu hình nền. Ngoài ra, Android 12 còn một số tùy chỉnh giao diện khác, như đổi cả biểu tượng ứng dụng, hoặc dùng nền tối.

Cách cài giao diện Android 12 Material You

Để chỉnh sửa giao diện Android 12, người dùng bấm giữ vào khoảng trống trên màn hình chính rồi chọn "Wallpaper & style".

{keywords}
Người dùng bấm giữ vào khoảng trống trên màn hình chính rồi chọn "Wallpaper & style".

Để bật chế độ màu chủ đạo của giao diện điện thoại thay đổi một cách thống nhất theo màu hình nền, người dùng chọn "Wallpaper colors".

{keywords}
Để bật chế độ màu chủ đạo của giao diện điện thoại thay đổi một cách thống nhất theo màu hình nền, người dùng chọn "Wallpaper colors" (1).

Nếu chọn "Basic colors" (2), người dùng có thể cài những màu cơ bản cho giao diện.

Ở phía dưới, lựa chọn bật "Dark theme" (3) dùng để bật nền tối, bật "Thermed icons" (4) để đổi cả biểu tượng ứng dụng. Phần "App grid" (5) dùng để thay đổi số lượng biểu tượng ứng dụng hiển thị.

Anh Hào

Cách sử dụng một tay trên Android 12

Cách sử dụng một tay trên Android 12

Phiên bản Android 12 mới ra bắt đầu hỗ trợ tính năng sử dụng bằng một tay với chế độ One-handed Mode. Tính năng này đi kèm những tiện ích như mở nút truy cập nhanh, hoặc truy cập bằng cử chỉ.