Từ những phiên bản trước, Android đã hỗ trợ tăng kích cỡ chữ trên màn hình điện thoại để người dùng dễ nhìn. Đến Android 12 mới ra, người dùng còn có thể bật phông chữ in đậm nếu muốn. Bạn đã biết bật chữ in đậm trên Android ở đâu?

Cách bật Bold Text Android 12

Để bật chữ in đậm trên Android 12, người dùng vào mục "Settings" => "Accessibility" => "Text and display".

{keywords}
Để bật chữ in đậm trên Android 12, người dùng vào mục "Settings" => "Accessibility".

 

{keywords}
Chọn "Text and display".

Hãy gạt bật công tắc "Bold text".

{keywords}
Hãy gạt bật công tắc "Bold text".

 

{keywords}
Tất cả chữ trong Android 12 sẽ chuyển sang in đậm.

Anh Hào