Skype là một ứng dụng khá truyền thống và quy chuẩn trong các nền tảng họp video trực tuyến. Mặc dù vậy trong thời điểm mà mọi người đều cần liên lạc, làm việc, học tập qua mạng thì Skype cũng có những chức năng bổ sung để trở nên linh hoạt hơn.

Điển hình là với chức năng Meet Now, người dùng có thể tạo link phòng họp miễn phí để mời ngay cả những người chưa có tài khoản Skype tham gia. Phòng họp này cũng không yêu cầu bạn hay người được mời phải cài đặt phần mềm vào máy, tất cả diễn ra trên trình duyệt.

Tất nhiên cách thức gọi tức thời này chưa sử dụng được trên trình duyệt điện thoại, mặc dù vậy sự tiện ích như vậy cũng là quá đủ. Để được hướng dẫn về chức năng này của Skype, chúng ta xem dưới đây.

Hướng dẫn sử dụng Skype phiên bản mới nhất: Dùng link phòng họp trên trình duyệt

Nếu bạn đã cài đầy đủ Skype trên máy tính, phần mềm sẽ có chức năng Meet Now (xem lại hướng dẫn ở đây). Dù vậy như đã nêu ở trên, bạn thậm chí không cần cài phần mềm để sử dụng chức năng này. Thay vào đó hãy vào địa chỉ skype.com/en/free-conference-call, đăng nhập bằng tài khoản Skype và bấm nút "Create a free meeting".

b1-huong-dan-su-dung-skype-moi-nhat-cach-su-dung-skype-phien-ban-moi-nhat-hieu-qua-voi-nguoi-chua-co-tai-khoan.jpg

Sau khi tạo được link phòng họp, chúng ta có nút gửi cho người mình muốn mời. Nút "Share invite" bao gồm lựa chọn chia sẻ link phòng họp qua thư điện tử.

Lưu ý rằng link phòng họp tức thời này không thay đổi đối với tài khoản của bạn, có thể được dùng nhiều lần.

b2-huong-dan-su-dung-skype-moi-nhat-cach-su-dung-skype-phien-ban-moi-nhat-hieu-qua-voi-nguoi-chua-co-tai-khoan.jpg

Người nhận được link phòng họp khi bấm vào sẽ có lựa chọn "Join as guest", đồng nghĩa có thể tham gia phòng họp ngay trên trình duyệt, không cần đăng ký tài khoản.

e1-huong-dan-su-dung-skype-moi-nhat-cach-su-dung-skype-phien-ban-moi-nhat-hieu-qua-voi-nguoi-chua-co-tai-khoan.jpg
e2-huong-dan-su-dung-skype-moi-nhat-cach-su-dung-skype-phien-ban-moi-nhat-hieu-qua-voi-nguoi-chua-co-tai-khoan.png

Khi đã sẵn sàng bắt đầu, chủ phòng họp bấm nút "Start call".

e3-huong-dan-su-dung-skype-moi-nhat-cach-su-dung-skype-phien-ban-moi-nhat-hieu-qua-voi-nguoi-chua-co-tai-khoan.png