Hội thảo hướng dẫn triển khai Thông tư 22 ngày 13/12/2021 của Bộ TT&TT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91 ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác vừa được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tổ chức trực tuyến qua nền tảng số eMeeting.

Có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách chuyên môn của hơn 20 đơn vị liên quan, trong đó có 4 doanh nghiệp viễn thông lớn là Viettel, MobiFone, VinaPhone, Vietnamobile và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo… hội thảo được tổ chức với mục đích nâng cao ý thức và nhận thức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến việc quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi, qua đó góp phần hạn chế được tình trạng phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

{keywords}
Hội thảo hướng dẫn triển khai Thông tư 22 ngày 13/12/2021 của Bộ TT&TT được tổ chức trực tuyến qua nền tảng số eMeeting.

Trao đổi tại hội thảo, cùng với việc điểm lại một số nội dung chính của Thông tư 22, Phó Giám đốc Trung tâm VNCERT/CC Đặng Huy Hoàng cũng hướng dẫn cụ thể các doanh nghiệp viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, cuộc gọi về cách thức đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo; cách thức phản ánh, cung cấp bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Cùng với đó, các đơn vị còn được hướng dẫn thực hiện đánh giá tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên mạng viễn thông; hướng dẫn việc gửi và đồng bộ dữ liệu về tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất; và hướng dẫn việc hiển thị tên định danh trong tin nhắn USSD và cuộc gọi quảng cáo.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp nói chung và người quảng cáo nói riêng để hỗ trợ, thúc đẩy, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP và Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT nhằm góp phần thúc đẩy môi trường quảng cáo hợp pháp và phát triển hơn nữa”, đại diện lãnh đạo Trung tâm VNCERT/CC nhấn mạnh.

Được áp dụng với tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo tại Việt Nam theo quy định tại Điều 2 của Nghị định 91 của Chính phủ, Thông tư 22 ngày 13/12/2021 của Bộ TT&TT có hiệu lực từ ngày 1/3/2022.

Một trong những điểm đáng lưu ý của Thông tư 22 là quy định cụ thể bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Trong đó, các tiêu chí nhận diện tin nhắn rác gồm có tần suất gửi tin nhắn, đặc điểm hành vi sử dụng, và mẫu tin nhắn rác do doanh nghiệp viễn thông thu thập và chia sẻ. Việc xác định cuộc gọi rác được thực hiện dựa trên các tiêu chí như tần suất thực hiện cuộc gọi, đặc điểm hành vi sử dụng. Với thư điện tử rác, các tiêu chí nhận diện gồm tần suất gửi thư điện tử (số thư điện tử được gửi từ 1 địa chỉ thư điện tử trong 1 khoảng thời gian), đặc điểm hành vi sử dụng và công nghệ được sử dụng để gửi, nhận thư.

Tại Thông tư 22, Bộ TT&TT cũng hướng dẫn chi tiết người sử dụng về cách đăng ký hoặc hủy đăng ký “Danh sách không quảng cáo”; đồng thời quy định cụ thể việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất...

Trước đó, từ trung tuần tháng 11, để đẩy mạnh truyền thông, cung cấp, phổ biến kịp thời, chính xác các thông tin liên quan đến hoạt động phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác tại địa chỉ chongthurac.vn.

Vân Anh

Bổ sung 2 hình thức đăng ký danh sách không quảng cáo cho người dùng

Bổ sung 2 hình thức đăng ký danh sách không quảng cáo cho người dùng

Thay vì chỉ có thể đăng ký/ hủy đăng ký danh sách không quảng cáo cả với tin nhắn và cuộc gọi như trước đây, hiện người dùng di động đã có thể chọn đăng ký/ hủy đăng ký cho từng loại dịch vụ.