Huỳnh Văn Nén bị tai nạn

Cập nhập tin tức Huỳnh Văn Nén bị tai nạn

Bộ trưởng Y tế chỉ đạo hỗ trợ tối đa ông Huỳnh Văn Nén

Bộ trưởng Y tế chỉ đạo hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân Huỳnh Văn Nén để ông được hưởng quyền lợi như người đã có bảo hiểm.

Người thân kể lại phút ông Nén gặp tai nạn

“Cha tôi té đập đầu xuống đường, lăn mấy vòng rồi bất tỉnh”, con trai ông Nén kể.