I Am ProArtist

Cập nhập tin tức I Am ProArtist

ASUS công bố chương trình “I Am ProArtist” (Tôi là nghệ sĩ chuyên nghiệp)

Đây là chương trình toàn cầu mời gọi các nhà sáng tạo nội dung gửi bài dự thi gốc là hình ảnh, hay video clip để thẳng giải thưởng là các màn hình cân màu chính xác ProArt, máy mini PC và laptop chuyên nghiệp