igloo

Cập nhập tin tức igloo

Ứng dụng AI trong bảo hiểm rơi vỡ màn hình điện thoại tại Việt Nam

Trí tuệ nhân tạo được áp dụng để xét duyệt các trường hợp rơi vỡ thay cho con người, giúp quá trình bồi hoàn diễn ra nhanh hơn và diễn ra hoàn toàn trên mạng.