imcGames

Cập nhập tin tức imcGames

Nhà phát hành Tree of Savior truy quét 3000 tài khoản hack bot game

(GameSao) - Ngăn chặn vấn nạn bot đang tung hoành trong game, nhà cung cấp buộc phải dùng biện pháp mạnh .

Tree of Savior chưa kịp open beta ở quê nhà đã bị "bê" ngay về Trung Quốc

(GameSao) - Chang You đã rất nhanh tay đoạt được quyền phát hành siêu phẩm này ở thị trường Trung Quốc.