IMPALA

Cập nhập tin tức IMPALA

Bằng cách chơi game, AI của Google có thể xử lý tình huống nhanh hơn và hiệu quả hơn gấp 10 lần so với trước đây

Trong các điều kiện thử nghiệm, nhờ cách huấn luyện mới này, AI có khả năng chơi game đồ họa tốt hơn hẳn so với con người.