Indiana Jones Remake

Cập nhập tin tức Indiana Jones Remake

"Tiếc hùi hụi" với bản Indiana Jones Remake cực tập huyết do fan làm bị hủy bỏ

Được biết, một nhóm fan trung thành của trò chơi Indiana Jones and the Fate of Atlantis đã cùng nhau lập nên Went2Play và bắt tay thực hiện một phiên bản làm lại HD của game. Thật không may, sản phẩm hoàn chỉnh của dự án này có thể sẽ không bao giờ xuất hiện khi đội ngũ phát triển vừa nhận được bức thư cảnh cáo của tòa án.