Indochina Telecom

Cập nhập tin tức Indochina Telecom

Ra mắt “mạng di động ảo” ITelecom với đầu số 087

Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom (Indochina Telecom) vừa ra mắt dịch vụ viễn thông di động đầu số 087 (mạng di động ITelecom).