Invisible Boyfriend

Cập nhập tin tức Invisible Boyfriend

Ứng dụng 'người yêu ảo' dành cho những người đang FA

(GameSao) - Thay vì những tin nhắn quan tâm hàng tháng từ tổng đài 199, 195... mà là những lời lẽ mùi mẫn, quan tâm từ một 'người yêu ảo' nghe có vẻ hợp lý hơn đấy nhỉ.