iOS 11 beta

Cập nhập tin tức iOS 11 beta

Cùng "soi" những điểm mới trên iOS 11 Beta 4: Không chỉ sửa lỗi, mà còn là nhiều thay đổi về giao diện

Những thay đổi mà iOS 11 Beta 4 mang đến cho người dùng là rất dễ để nhận ra.