iPadOS 16.1

Cập nhập tin tức iPadOS 16.1

Tuần bận rộn sắp tới của Apple

Apple sẽ bán ra loạt iPad mới, giới thiệu MacBook Pro 2022 và phát hành iPadOS 16.1 trong tuần cuối tháng 10.