iphone 13 chính hãng

Cập nhập tin tức iphone 13 chính hãng

Loạn chính sách bảo hành iPhone 13 tại Việt Nam

Sau khi các trung tâm bảo hành Apple áp dụng chính sách mới, mỗi đại lý chính hãng lại có cách xử lý khác nhau.