iPhone XE

Cập nhập tin tức iPhone XE

iPhone XE màn hình 4,8 inch, giá từ 630 USD có thể ra mắt

Với giá bán hợp lý hơn, iPhone XE có thể sẽ giúp vực dậy doanh số của Apple trong năm 2019.