Jason

Cập nhập tin tức Jason

Friday The 13th đã xuất hiện hack speed? Sát nhân Jason chỉ biết khóc thét

Vừa mới ra đã bị crack với hack, Jason phải sống sao trong Friday The 13th đây!?