Jetro

Cập nhập tin tức Jetro

50% doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam đầu tư công nghiệp hỗ trợ.

Trong số 1.800 doanh nghiệp thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) tại Việt Nam, có đến một nửa số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Tổng bí thư hội kiến nhà Vua Nhật Akihito

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Nhà Vua Nhật Bản Akihito tại Hoàng cung Nhật Bản.