Jetro

Cập nhập tin tức Jetro

Tổng bí thư hội kiến nhà Vua Nhật Akihito

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Nhà Vua Nhật Bản Akihito tại Hoàng cung Nhật Bản.