Johnnie Walker

Cập nhập tin tức Johnnie Walker

Hậu bán vốn cho Johnnie Walker, ông lớn thương hiệu 120 năm Halico lỗ quý thứ 22

Ông lớn Halico với thương hiệu huyền thoại Vodka Hà Nội tiếp tục chìm trong thua lỗ. Tuy nhiên, doanh nghiệp còn đất vàng, lượng tiền mặt lớn. Hiệu quả sau thương vụ bán cổ phần cho ông chủ Johnnie Walker vẫn là câu hỏi.