Jonathan Ive

Cập nhập tin tức Jonathan Ive

Giám đốc thiết kế huyền thoại rời Apple

“Nhà Táo” mới đây đã chấm dứt hợp đồng tư vấn với Jonathan (Jony) Ive, chuyên gia thiết kế đứng sau các sản phẩm biểu tượng của Apple như iPod, iPhone, iPad, MacBook Air và Apple Watch.