Jonathan Kubben Quiñonez

Cập nhập tin tức Jonathan Kubben Quiñonez

Con trai nhà người ta: đi du lịch vòng quanh thế giới vẫn đều đặn gửi ảnh về cho mẹ yên tâm

Kể cả có lớn "to đầu" đến thế nào, đi đâu chơi cũng phải nhắn về cho mẹ yên tâm!