Jrai ethnic minority

Cập nhập tin tức Jrai ethnic minority

Plei Ớp - ngôi làng trăm tuổi của đồng bào J’rai giữa lòng Pleiku

Nhằm lưu giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, Plei Ớp được định hướng xây dựng thành làng văn hóa du lịch cộng đồng của tỉnh Gia Lai.