Juvty Worlds Development Team

Cập nhập tin tức Juvty Worlds Development Team

Wild Terra - Tựa game online không có lấy 1 NPC

Game online kỳ quặc không NPC là Wild Terra đã mở cửa thử nghiệm miễn phí cho tất cả mọi người, game thủ Việt cũng có thể tham gia chơi thoải mái.