Kaido One Piece

Cập nhập tin tức Kaido One Piece

Kaido chính là kẻ mạnh nhất trong Tứ Hoàng?

(GameSao) - Sau khi Râu Trắng gục ngã tại trận chiến MarineFord, thì dường như người mạnh nhất trong Tứ Hoàng đã bắt đầu lộ diện.