Kantar Worldpanel

Cập nhập tin tức Kantar Worldpanel

Đại siêu thị biến mất trong kỷ nguyên online?

 Mối đe dọa lớn nhất –thương mại điện tử đang có mức tăng trưởng khá nhanh.