keangnam landmark

Cập nhập tin tức keangnam landmark

Hạ cấp bán cả hàng Tàu, Parkson tự gánh lấy kết cục buồn

Những người có tiền thật sẽ đến thẳng điểm đích để giao dịch, bỏ qua các trung tâm mua sắm kiểu nửa nạc nửa mỡ như Parkson, nơi họ phải mua món đồ với giá chênh lệch hơn hẳn, và chất lượng thì còn phải xem lại.