kênh Suez

Cập nhập tin tức kênh Suez

'Siêu trăng giun' góp phần giải cứu con tàu kẹt ở Suez

Hiện tượng "Siêu trăng giun" khiến thủy triều lên cao, góp phần giải cứu tàu Ever Given.

Cứu tinh của tàu Ever Given vét gần 2.000 m3 cát mỗi giờ

Ngoài Mashhour, các tàu nạo vét nhỏ hơn như Baraka 1 và Izzat Adel cũng được sử dụng.