Kết Nối Yêu Thương

Cập nhập tin tức Kết Nối Yêu Thương

Kết Nối Yêu Thương: Những điều tưởng xa nhưng rất gần

Kết Nối Yêu Thương tạo ra một cộng đồng để đối tượng có nhu cầu giúp đỡ (các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tổ chức xã hội,…) và đối tượng cần giúp đỡ kết nối với nhau.

Là em

Với tấm lòng nhân ái, gần 20 năm nay, Lê Văn Quý (Huế) vẫn miệt mài trên con đường thiện nguyện. Thơ của anh mộc mạc, chân thành nhưng chứa đầy tình yêu thương.