Keyboard Sports

Cập nhập tin tức Keyboard Sports

Keyboard Sports - Tựa game phức tạp bắt bạn phải dùng cả bàn phím để chơi

Keyboard Sports là tập hợp nhiều minigame thú vị buộc bạn phải học cách sử dụng cả bàn phím.