khắc phục hậu quả bom mìn

Cập nhập tin tức khắc phục hậu quả bom mìn

Để trẻ em VN bước đi an toàn, không còn sợ bom mìn

“Mục tiêu rất đơn giản: Làm cho VN không còn ảnh hưởng của bom mìn và để người dân, trẻ em VN bước đi an toàn”, Đại sứ Mỹ Osius phát biểu.

300 năm nữa mới xóa hết bom mìn trôi nổi ở Việt Nam

Với năng lực hiện tại của Chính phủ, phải mất tới 320 năm mới có thể rà phá hết diện tích bị ô nhiễm bom mìn tại Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn cho hay.