khách sạn nổi tiếng

Cập nhập tin tức khách sạn nổi tiếng

Khách sạn Thắng Lợi Hà Nội đổi chủ, đổi tên

Khách sạn nổi tiếng nhất nhì Hà Nội - khách sạn Thắng lợi, sẽ thuộc sở hữu một đại gia ngân hàng sau khi cổ phần hóa.