khai giảng xưa và nay khác nhau như thế nào

Cập nhập tin tức khai giảng xưa và nay khác nhau như thế nào

Khai giảng ngày xưa và ngày nay khác nhau như thế nào?

(GameSao.vn) - Một mùa tựu trường nữa trôi qua, người ta dễ dàng nhận thấy lễ khai giảng ngày nay khác ngày xưa khá nhiều, từ đồng phục đến tâm trạng của học sinh.