Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố dự thảo, lấy ý kiến đối với Kế hoạch Ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước của tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Trong bản dự thảo kế hoạch này, Khánh Hòa đặt ra những mục tiêu khá toàn diện.

{keywords}
Khánh Hòa vừa công bố dự thảo, lấy ý kiến đối với Kế hoạch Ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước của tỉnh, giai đoạn 2021-2025 (ảnh minh họa, nguồn Internet).

Theo đó, Khánh Hòa hướng tới nâng cao năng lực giám sát an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, tăng cường khả năng phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời, chính xác về các sự kiện, sự cố, dấu hiệu, hành vi, mã độc xâm hại, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng có khả năng gây mất an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính quyền điện tử của tỉnh.

Để bảo đảm an toàn thông tin, Khánh Hòa cũng sẽ nâng cao tính hệ thống, đồng bộ và chuẩn hóa công tác giám sát an toàn thông tin mạng; xây dựng đội ngũ giám sát an toàn thông tin mạng chuyên nghiệp và kỷ luật.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tiếp tục tham gia, duy trì mạng lưới hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng trên toàn quốc, đảm bảo liên kết, liên thông, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin & Truyền thông và cơ quan điều phối quốc gia (VNCERT/CC).

Bên cạnh đó là mục tiêu hoàn thành triển khai, nâng cấp và duy trì bảo đảm an toàn thông tin mô hình 4 lớp theo hướng dẫn của Bộ Thông tin & Truyền thông; áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Một mục tiêu khác là hoàn thành triển khai, nâng cấp và duy trì Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC); kết nối và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT).

Tất nhiên, cũng không thể thiếu định hướng tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn và năng lực tham mưu công tác an toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT ở các cơ quan nhà nước các cấp, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Những hoạt động đào tạo an toàn thông tin mạng vẫn thường xuyên diễn ra ở Khánh Hòa. Trong tháng 7, Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lớp tập huấn Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet.

H.A.H

Phú Yên diễn tập ứng cứu sự cố tấn công mạng bằng phần mềm gián điệp

Phú Yên diễn tập ứng cứu sự cố tấn công mạng bằng phần mềm gián điệp

Trong diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Phú Yên năm 2020, 5 đội tham gia đã xử lý, khắc phục sự cố với tình huống giả định là hacker tấn công vào Cổng thông tin điện tử bằng cách cài phần mềm gián điệp.