Không người lớn ở bên, không thắt dây an toàn, không lo lắng,... lũ trẻ vừa lái ô tô vừa đùa nghịch mà không hề biết tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào.


H.P (tổng hợp)