D.T (theo Newsflare)

Cướp dây chuyền bị nhân viên cửa hàng hạ gục

Cướp dây chuyền bị nhân viên cửa hàng hạ gục

Vờ hỏi mua dây chuyền rồi cắm cổ bỏ chạy, tên cướp đã bị các nhân viên cửa hàng tóm gọn ngay sau đó.