khoanh nợ

Cập nhập tin tức khoanh nợ

Đề xuất táo bạo, bơm 2,5-5 tỷ USD giải cứu nguy cơ đứt gãy

Hiện có 28 Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV ở địa phương nhưng hoạt động kém hiệu quả, giờ cần đẩy mạnh. Có thể “bơm” vào quỹ này khoảng 1-2% GDP, tương đương 2,5-5 tỷ USD, để hỗ trợ doanh nghiệp.

 

Chiêu lừa đảo của cò ngân hàng có 'quan hệ cấp cao'

Nguyễn Ngọc Hùng Anh, Huỳnh Thị Hạnh đã tạo dựng vỏ bọc có mối quan hệ với nhiều cán bộ cấp cao, nhiều lãnh đạo các ngân hàng có nguồn vốn cho vay với lãi suất ưu đãi, thời gian ân hạn dài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.