không đặc sắc

Cập nhập tin tức không đặc sắc

(GameSao) - Có rất nhiều người khen Thần Kiếm 3D nhưng cá nhân người viết bài thì ghét vì…