- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho hay trong luật Đất đai, bà quan tâm vấn đề điều tiết chênh lệch địa tô.

Bà Tâm nói:

Khi người dân hy sinh để đóng góp vào sự phát triển của đất nước, điều đó cần phải được ghi nhận bằng những chính sách, chứ không phải bằng lời nói. Chính sách đó là gì? Chênh lệch địa tô phải được vào trong ngân sách, rồi từ ngân sách của Nhà nước mới đầu tư trở lại để phát triển đất nước và các phúc lợi công cộng khác, để người dân được hưởng một cách công bằng.

Hiện nay cái mà người dân bị thu hồi đất rất bất bình, đó là vì chênh lệch địa tô vào túi của tư nhân, tất nhiên điều đó họ không phủ định nhưng mà cái mức độ nào, tỷ lệ nó như thế nào phải được tính toán cho kỹ lưỡng. Cho nên chênh lệch địa tô phải được tính lại...

Thu hồi đất vẫn là vấn đề rất nóng hiện nay, mà cần phải nói một cách chỉn chu hơn, ví dụ thu hồi vào mục đích phát triển kinh tế xã hội, xã hội là phạm trù rộng mênh mông mà nếu như khi người thực hiện chính sách đó mà có cái tâm trong sáng, mà biết đến quyền lợi của người dân đi đôi với quyền lợi phát triển chung của đất nước thì thực hiện không có vấn đề gì để nói, nhưng người ta muốn lợi dụng nó thì cũng có đường để lợi dụng, chính vì thế việc này phải tính toán để mà ghi vào điều luật để nó có tính thức tiễn nhất...

Vấn đề thứ hai là điều tiết chênh lệch địa tô cũng là vấn đề mà tôi đang rất quan tâm, làm sao đó để quyền lợi của người dân hy sinh cho sự phát triển chung của đất nước phải phục vụ đúng mục đích phát triển đất nước chứ không đi vào túi riêng của bất cứ một cá nhân nào.

T.Lý ghi - X.Quý - L.A.Dũng - H.Nhì - B.Tuấn