Năm 2015, lực lượng Công an sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng và các ngày lễ lớn...

 

Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về kết quả công tác năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ 2015.

Thủ tướng yêu cầu ngành Công an không để bị động, bất ngờ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiềm chế gia tăng tội phạm, không để xảy ra đột biến, phức tạp về trật tự xã hội; kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước.

{keywords}
Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an: Mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn và thách thức, tác động trực tiếp đến an ninh trật tự của Việt Nam nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2014, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước.

Bước sang năm 2015, lực lượng Công an toàn quốc sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng và các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những chiến công, thành tích to lớn mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Năm 2015 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đây là thời điểm các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động chống phá. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bám sát và phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước; chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, quyết sách đúng đắn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Lực lượng Công an cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để bị động, bất ngờ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; kiềm chế gia tăng tội phạm, không để xảy ra đột biến, phức tạp về trật tự xã hội; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bắt, giam giữ, xử lý tội phạm; đồng thời kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an khẳng định lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Theo VOV, VGP