không khói thuốc lá

Cập nhập tin tức không khói thuốc lá

Phụ nữ, người cao tuổi chung tay phòng chống tác hại thuốc lá

Với sự tham gia tình nguyện của người cao tuổi, hội phụ nữ, người có uy tín dân tộc thiểu số... công tác phòng chống tác hại thuốc lá đẩy mạnh ở nhiều địa phương, mang đến kết quả tích cực.

Môi trường ‘không khói thuốc lá’ ở nhiều Bộ, ngành trên cả nước

Trong những năm qua, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá phối hợp tích cực với các Bộ, ngành trên cả nước thực hiện xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc.